Published: “Branding Books Across the Ages” (AUP 2021).

For many, literature and marketing are considered opposite phenomena. This book discusses cases in which the two are closely connected. It argues that literature is subject to the same mechanisms as other commercial products: our experience of literary texts is prefigured by brands, trademarks that identify a product and differentiate it from its competitors. From the early modern period onwards, literary authors and their texts are constantly ‘branded’ and have been both the object and the trailblazer of a complex marketing process. The authors of this volume analyze this branding process throughout the centuries, focusing on the Netherlands. To what extent is our experience of Dutch literature prefigured by brands, and what role does branding play when introducing European authors in the Dutch literary field (or vice versa)? By answering these questions, Branding Books Across the Agesseeks to show how literary scholars understand branding – a phenomenon that has long been intertwined with literature.

For this volume Nina Geerdink (UU) and myself contributed the chapter on early modern process of literary branding. You can find the Open Access publication on the publisher’s website.

Published: The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021) 1

The recently published issue of The Rijksmuseum Bulletin includes the article ‘The True Likeness of a True Patriot: Susanne Caron’s portrait of Pascal Paoli’, by Kees van Strien and myself on the depiction of one of the most famous eighteenth-century political freedom-fighters: Pascal Paoli.

Abstract: When the famous Corsican patriot Pascal Paoli (1725-1807) visited the Dutch Republic in 1769 soon after his defeat at the hands of French invaders, he was given a hero’s welcome. Several printed portraits depicting Paoli, a symbol of true patriotism, were circulated and eagerly seized upon by the Dutch public. Perhaps the most striking of these likenesses was painted by the little-known French-born pastellist Susanne Caron (c. 1734-c. 1777) and shortly afterwards engraved in copper by the renowned engraver Jacobus Houbraken (1698-1770). Newspapers throughout Europe claimed this portrait was Paoli’s first ‘true likeness’. This article presents a previously unknown letter by Caron to professor Pieter Burman (1713-1778), the ideologist of the Dutch ‘patriotic’ faction, which provides a fascinating glimpse into the genesis of this remarkable portrait.

Verschenen: Nieuwe Tijdingen – over geschiedenis in actuele debatten

Het zopas verschenen nummer van Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis staat in het teken van de vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten. Ik leverde een bijdrage over de rol van geleerdenportretten bij de verbeelding van intellectuele autoriteit.

Abstract: Gender(on)gelijkheid in de academische sector staat hoog op de agenda. Kritiek op de stereotiepe beeldvorming van de wetenschapper als man neemt toe. Vaak wordt hierbij gewezen naar de negentiende eeuw als bakermat van deze hardnekkige beeldvorming. Lieke van Deinsen betoogt echter dat ook in de vroegmoderne tijd heersende sociaal-maatschappelijke verwachtingspatronen en associaties bepaalden hoe er naar vrouwelijke geleerden werd gekeken. Ze laat zien hoe portretkunst, toen en nu, een belangrijke rol speelt in deze beeldvormingskwestie.

Bende van Jan de Lichte

Bij Uitgeverij Vrijdag verscheen recent een spannend boek over de geschiedenis achter de tv-serie De Bende van Jan de Lichte. Een boek vol struikrovers, belachelijke pruiken en snode revolutionairen. Samen met Heleen Wyffels schreef ik een bijdrage over de vrouwen in de achttiende eeuw.

Zopas verschenen: Jaarboek De Achttiende Eeuw

Deze week verscheen het splinternieuwe Jaarboek 18e Eeuw. Het uitdagend themadossier over schurken, schelmen en schandalen wordt dit jaar voorafgegaan door een artikel van Ton van Strien en mijzelf. We presenteren de vondst van de verloren gewaande handschriften uit het Panpoëticon Batavûm en analyseren hoe een van de vroegste literatuurhistorische overzichtswerken tot stand is gekomen.

Het Jaarboek is te verkrijgen bij uitgeverij Verloren. Onze bijdrage is ook hier te vinden.

Help het Panpoëticon Batavum vullen!

Lieke van Deinsen & Ton van Strien.
Verschenen op Neerlandistiek.nl, 22 april 2020

Bij de virtuoze Engelse vertaling van het sonnet `Bittere spijt’, op 20 april verschenen op neerlandistiek.nl, hadden we één opmerking: de auteur, Lukas Pater, leefde niet van 1702-1752 (zoals daar staat) maar van 1707-1781. We zouden er niet over begonnen zijn als er niet juist op die dag een bijdrage over Lukas Pater (geschreven door Marleen de Vries)  geplaatst was op de website schrijverskabinet.nl.

De website is gewijd aan het Panpoëticon Batavum, het roemruchte achttiende-eeuws pronkkabinet waarin de miniatuurportretten bewaard werden van (bijna) iedereen die in de Nederlanden naam gemaakt had op taal- en letterkundig gebied, van de dertiende-eeuwse historicus Melis Stoke tot en met de Amsterdamse toneelschrijver Anthony Hartsen (1719-1782). Opeenvolgende bezitters van het kabinet schilderden de portretten zelf naar bestaande afbeeldingen, of lieten ze `naar het leven’ schilderen door de beste portrettisten van hun tijd. Tegelijk werkten ze aan een naslagwerk met bio- en bibliografische gegevens over de opgenomen auteurs.

In 2017 hebben wij in samenwerking met een groot aantal vakgenoten het Pan-project nieuw leven ingeblazen. Het verloren gegane kabinet is in digitale vorm zo compleet mogelijk gereconstrueerd en inmiddels bevat de website ruim 160 beknopte biografieën. Daarvan komen er nog steeds bij: onlangs dus over Lukas Pater (1707-1781, `éminence grise van de grachtengordel’, maar ook over Hendrik Graauwhart (1661-1732), `een voorbeeldelijk en godvruchtig dichter’ volgens Roland de Bonth. Zo heeft nu ongeveer de helft van de ooit in het Pan opgenomen auteurs een eigen artikel.

Maar de helft dus nog niet. Zie deze lijst. En staan zeer bekende namen tussen (Balthasar Bekker, Maerlant), maar ook zeer onbekende, zoals een zekere J.C. Wystrat, over wie men in de achttiende eeuw al niet méér wist dan dat hij in 1601 was geboren. Hij zal zijn portret in het Panpoëticon toch wel ergens aan te danken hebben?

Wie doet (weer) mee? Aan het format stellen we geen speciale eisen, behalve dat de omvang 400 à 600 woorden moet bedragen. Eventuele redactionele ingrepen worden uiteraard met de auteurs besproken. Mail naar: lieke.vandeinsen@kuleuven.be en/of a.van.strien@outlook.com.