Help het Panpoëticon Batavum vullen!

Lieke van Deinsen & Ton van Strien.
Verschenen op Neerlandistiek.nl, 22 april 2020

Bij de virtuoze Engelse vertaling van het sonnet `Bittere spijt’, op 20 april verschenen op neerlandistiek.nl, hadden we één opmerking: de auteur, Lukas Pater, leefde niet van 1702-1752 (zoals daar staat) maar van 1707-1781. We zouden er niet over begonnen zijn als er niet juist op die dag een bijdrage over Lukas Pater (geschreven door Marleen de Vries)  geplaatst was op de website schrijverskabinet.nl.

De website is gewijd aan het Panpoëticon Batavum, het roemruchte achttiende-eeuws pronkkabinet waarin de miniatuurportretten bewaard werden van (bijna) iedereen die in de Nederlanden naam gemaakt had op taal- en letterkundig gebied, van de dertiende-eeuwse historicus Melis Stoke tot en met de Amsterdamse toneelschrijver Anthony Hartsen (1719-1782). Opeenvolgende bezitters van het kabinet schilderden de portretten zelf naar bestaande afbeeldingen, of lieten ze `naar het leven’ schilderen door de beste portrettisten van hun tijd. Tegelijk werkten ze aan een naslagwerk met bio- en bibliografische gegevens over de opgenomen auteurs.

In 2017 hebben wij in samenwerking met een groot aantal vakgenoten het Pan-project nieuw leven ingeblazen. Het verloren gegane kabinet is in digitale vorm zo compleet mogelijk gereconstrueerd en inmiddels bevat de website ruim 160 beknopte biografieën. Daarvan komen er nog steeds bij: onlangs dus over Lukas Pater (1707-1781, `éminence grise van de grachtengordel’, maar ook over Hendrik Graauwhart (1661-1732), `een voorbeeldelijk en godvruchtig dichter’ volgens Roland de Bonth. Zo heeft nu ongeveer de helft van de ooit in het Pan opgenomen auteurs een eigen artikel.

Maar de helft dus nog niet. Zie deze lijst. En staan zeer bekende namen tussen (Balthasar Bekker, Maerlant), maar ook zeer onbekende, zoals een zekere J.C. Wystrat, over wie men in de achttiende eeuw al niet méér wist dan dat hij in 1601 was geboren. Hij zal zijn portret in het Panpoëticon toch wel ergens aan te danken hebben?

Wie doet (weer) mee? Aan het format stellen we geen speciale eisen, behalve dat de omvang 400 à 600 woorden moet bedragen. Eventuele redactionele ingrepen worden uiteraard met de auteurs besproken. Mail naar: lieke.vandeinsen@kuleuven.be en/of a.van.strien@outlook.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s