Zopas verschenen: Jaarboek De Achttiende Eeuw

Deze week verscheen het splinternieuwe Jaarboek 18e Eeuw. Het uitdagend themadossier over schurken, schelmen en schandalen wordt dit jaar voorafgegaan door een artikel van Ton van Strien en mijzelf. We presenteren de vondst van de verloren gewaande handschriften uit het Panpoëticon Batavûm en analyseren hoe een van de vroegste literatuurhistorische overzichtswerken tot stand is gekomen.

Het Jaarboek is te verkrijgen bij uitgeverij Verloren. Onze bijdrage is ook hier te vinden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s