Verschenen: Nieuwe Tijdingen – over geschiedenis in actuele debatten

Het zopas verschenen nummer van Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis staat in het teken van de vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten. Ik leverde een bijdrage over de rol van geleerdenportretten bij de verbeelding van intellectuele autoriteit.

Abstract: Gender(on)gelijkheid in de academische sector staat hoog op de agenda. Kritiek op de stereotiepe beeldvorming van de wetenschapper als man neemt toe. Vaak wordt hierbij gewezen naar de negentiende eeuw als bakermat van deze hardnekkige beeldvorming. Lieke van Deinsen betoogt echter dat ook in de vroegmoderne tijd heersende sociaal-maatschappelijke verwachtingspatronen en associaties bepaalden hoe er naar vrouwelijke geleerden werd gekeken. Ze laat zien hoe portretkunst, toen en nu, een belangrijke rol speelt in deze beeldvormingskwestie.