Recently published: Rijksmuseum Bulletin 69 (2021)4

The latest issue of the Rijksmuseum Bulletin contains a brand new article by Jan de Hond and myself: “Beastly Condemnation: The Representation of Oldenbarnevelt’s Twenty-Four Judges as Animals” (DOI:https://doi.org/10.52476/trb.11391)

Abstract: The Rijksmuseum’s History Department holds a remarkable early eighteenthcentury album titled Regtspleging van Oldenbarnevelt (The Trial of Oldenbarnevelt). The album contains a collection of thirty-eight watercolour drawings on parchment with written explanations on paper and deals with the infamous trial of the Land’s Advocate. At its heart are cartoons of the twenty-four judges who signed Oldenbarnevelt’s death warrant, with the judges depicted as animals. The Rijksmuseum album is similar to albums in the National Library of the Netherlands and Rotterdam City Archives. In this article we show that Oldenbarnevelt’s judges continued to be subjects of general interest for more than a century. We locate the satirical portrayal of the judges as animals in the broader tradition of animal allegories used as a vehicle for political criticism, and explore the function of the album. It probably served as a key to a painting – not Cornelis Saftleven’s famous work Satire op de berechting van Johan van Oldenbarnevelt (Satire of the Trial of Johan van Oldenbarnevelt) in the Rijksmuseum, but a later composition by an anonymous artist now in the Six Collection. Finally, we come to the conclusion that the album is part of a game of concealment and revelation that is typical of the Remonstrants’ memorial culture. 

Podcast ‘De Mythe van de Muiderkring’

De fameuze artistieke vriendengroep De Muiderkring blijkt gebakken lucht. Over de bijeenkomsten van deze vriendengroep bij het Muiderslot doen fantastische verhalen de ronde: er werd veel en lekker gegeten, gedronken, gefeest, gediscussieerd, gemusiceerd, er werden nieuwe gedichten voorgedragen en er zouden romances zijn ontstaan… Neerlandica Lieke van Deinsen – docent aan de Katholieke Universiteit in Leuven – is gefascineerd door deze beruchte ‘bende’ en scheidt de feiten van de fictie.

Aftrap Van Merken-Jaar!

Op 21 augustus j.l. was het 300 jaar geleden dat Lucretia Wilhelmina van Merken werd geboren. Ze zou uitgroeien tot misschien wel de grootste dichter uit de achttiende eeuw maar is tegenwoordig vrijwel vergeten. Om hier verandering in te brengen lanceerde ik met Theater Kwast en het Allard Pierson het Van Merken-Jaar. In de komende maanden zullen we met diverse initiatieven het werk van deze vergeten vrouwelijke auteur opnieuw onder de aandacht brengen. Meer weten? Herbeluister het interview van Kwast-voorman Imre bij de Taalstaat of bekijk onze mini-documentaire!

Published: “Branding Books Across the Ages” (AUP 2021).

For many, literature and marketing are considered opposite phenomena. This book discusses cases in which the two are closely connected. It argues that literature is subject to the same mechanisms as other commercial products: our experience of literary texts is prefigured by brands, trademarks that identify a product and differentiate it from its competitors. From the early modern period onwards, literary authors and their texts are constantly ‘branded’ and have been both the object and the trailblazer of a complex marketing process. The authors of this volume analyze this branding process throughout the centuries, focusing on the Netherlands. To what extent is our experience of Dutch literature prefigured by brands, and what role does branding play when introducing European authors in the Dutch literary field (or vice versa)? By answering these questions, Branding Books Across the Agesseeks to show how literary scholars understand branding – a phenomenon that has long been intertwined with literature.

For this volume Nina Geerdink (UU) and myself contributed the chapter on early modern process of literary branding. You can find the Open Access publication on the publisher’s website.

Published: The Rijksmuseum Bulletin 69 (2021) 1

The recently published issue of The Rijksmuseum Bulletin includes the article ‘The True Likeness of a True Patriot: Susanne Caron’s portrait of Pascal Paoli’, by Kees van Strien and myself on the depiction of one of the most famous eighteenth-century political freedom-fighters: Pascal Paoli.

Abstract: When the famous Corsican patriot Pascal Paoli (1725-1807) visited the Dutch Republic in 1769 soon after his defeat at the hands of French invaders, he was given a hero’s welcome. Several printed portraits depicting Paoli, a symbol of true patriotism, were circulated and eagerly seized upon by the Dutch public. Perhaps the most striking of these likenesses was painted by the little-known French-born pastellist Susanne Caron (c. 1734-c. 1777) and shortly afterwards engraved in copper by the renowned engraver Jacobus Houbraken (1698-1770). Newspapers throughout Europe claimed this portrait was Paoli’s first ‘true likeness’. This article presents a previously unknown letter by Caron to professor Pieter Burman (1713-1778), the ideologist of the Dutch ‘patriotic’ faction, which provides a fascinating glimpse into the genesis of this remarkable portrait.

Verschenen: Nieuwe Tijdingen – over geschiedenis in actuele debatten

Het zopas verschenen nummer van Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis staat in het teken van de vroegmoderne geschiedenis in actuele debatten. Ik leverde een bijdrage over de rol van geleerdenportretten bij de verbeelding van intellectuele autoriteit.

Abstract: Gender(on)gelijkheid in de academische sector staat hoog op de agenda. Kritiek op de stereotiepe beeldvorming van de wetenschapper als man neemt toe. Vaak wordt hierbij gewezen naar de negentiende eeuw als bakermat van deze hardnekkige beeldvorming. Lieke van Deinsen betoogt echter dat ook in de vroegmoderne tijd heersende sociaal-maatschappelijke verwachtingspatronen en associaties bepaalden hoe er naar vrouwelijke geleerden werd gekeken. Ze laat zien hoe portretkunst, toen en nu, een belangrijke rol speelt in deze beeldvormingskwestie.

Bende van Jan de Lichte

Bij Uitgeverij Vrijdag verscheen recent een spannend boek over de geschiedenis achter de tv-serie De Bende van Jan de Lichte. Een boek vol struikrovers, belachelijke pruiken en snode revolutionairen. Samen met Heleen Wyffels schreef ik een bijdrage over de vrouwen in de achttiende eeuw.

Zopas verschenen: Jaarboek De Achttiende Eeuw

Deze week verscheen het splinternieuwe Jaarboek 18e Eeuw. Het uitdagend themadossier over schurken, schelmen en schandalen wordt dit jaar voorafgegaan door een artikel van Ton van Strien en mijzelf. We presenteren de vondst van de verloren gewaande handschriften uit het Panpoëticon Batavûm en analyseren hoe een van de vroegste literatuurhistorische overzichtswerken tot stand is gekomen.

Het Jaarboek is te verkrijgen bij uitgeverij Verloren. Onze bijdrage is ook hier te vinden.