CFP ‘Portraits & Poses: Representations of Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern and Enlightenment Europe’, KU Leuven 21 & 22 March 2019

Annual Conference of the Dutch-Belgian Society for Eighteenth-Century Studies

This conference seeks to address the various modes and strategies through which female intellectuals (authors, scientists, educators, and others) sought to negotiate and legitimize their authority in Early Modern and Enlightenment Europe (1600-1800).

The 17th and 18th centuries have often been described as a decisive period in terms of professionalization as well as disciplinary formation and/or consolidation in the arts and sciences. In the course of this period, learned women increasingly articulated an awareness of their public image and were actively involved in modelling these representations. There is a growing body of scholarship on such individual women’s (self)representation as intellectuals, that invites us to draw out its implications for early-modern cultural history more broadly.

Multiple questions arise when examining representations of female intellectual authority during the Early Modern period and the Enlightenment: which visual and/or textual strategies (e.g. portraits, paratexts and ego-documents) did women (and their critics) use to construct their persona in the emerging intellectual, scientific and literary fields; to what extent were these homogeneous, complementary or rather conflictual? And how did representations of personal and collective authority interact? For instance, when and why did women resort to their (private/public) contact with other (female) authorities or rather shy away from gendered association and/or collaboration? And to what extent were these legitimizing strategies determined by historical context, geographical boundaries and social position?Powerpoint_versieWe welcome submissions in the form of complete sessions (3 papers + response) or individual papers (20 minutes) preferably in English on the following topics:

  • Text and Image: Textual and visual representations of women as intellectual authorities
  • Networks of Authority: uses of gendered associations (through paratexts, dedications, ego-documents) as strategies to gain authority;
  • Disciplines: inclusion/exclusion strategies of and by women in emerging disciplines
  • Markets and publication strategies: commercial strategies; branding female authority in the “public market”; discourse on fame/reputation and gender;
  • Labels: conceptualizing/classifying female intellectuals and authors in early historiography and accounts of the cultural field.

Potential speakers are invited to submit a title and abstract of 300 words by May 15 2018. These, accompanied by a short CV, can be sent to PortraitsandPoses@18e-eeuw.nl.

Notification of acceptance will be given by July 1st 2018. Selected papers will be published in a peer-reviewed edited volume after the conference; authors will be asked to submit revised versions of their conference paper by July 1st, 2019.

For more information: see: http://www.18e-eeuw.nl

Organising committee

Dr. Beatrijs Vanacker
Prof. Dr. Alicia C. Montoya
Dr. Lieke van Deinsen

Advertisements

Stephen Copley Research Award

Recently the British Association for Romantic Studies (BARS) announced the winners of this years Stephen Copley Research Awards. I am delighted to announce I am one of the winners of the latest round. The BARS Executive Committee has established the bursaries in order to help postgraduates and early career scholars working in the area of Romanticism fund expenses incurred through travel to libraries and archives.

Belangrijk Boekenbezit

Bij uitgeverij Matrijs verscheen afgelopen december de publicatie Belangrijk boekenbezit. Een bloemlezing uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Het boek is verschenen onder redactie van Hans Kienhorst en Kees Veelenturf, verbonden aan respectievelijk de afdelingen Nederlands en Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit. De rijk geïllustreerde publicatie bevat een vijftigtal besprekingen van topstukken uit de Bijzondere collecties, geschreven door medewerkers van de Nijmeegse universiteit. Ik schreef een bijdrage over de portretten van Sara Maria van der Wilp, en de unieke handgeschreven gedichten hierop in de collectie van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen.

Slavernij in de 18e-eeuwse kunsten

Wat hebben een toneelstuk uit 1796, een tentoonstelling in het Rijksmuseum in 2020 en een avond in SPUI25 op 18 januari 2018 met elkaar gemeen? Ze gaan alle drie over de verbeelding van slavernij in de achttiende eeuw. De Werkgroep 18e Eeuw-lezing 2018 biedt een gevarieerd programma met korte lezingen, een gesprek, toneelspel en een column.

Slavernij werd in de achttiende eeuw steeds meer een thema in Europa, ook in de ‘schone’ kunsten. Onder invloed van verlichte ideeën als tolerantie en mensenrechten, werd slavernij in onder andere schilderijen, prenten en op het toneel gethematiseerd en – soms – kritisch beschouwd. Hoe werd slavernij verbeeld en welke boodschappen werden er via de kunsten over de kwestie uitgedragen? Op deze avond belichten we de omgang met slavernij in de achttiende-eeuwse kunsten. Eveline Sint Nicolaas opent de avond met een lezing over haar aankomende boek Ketens en Banden. Suriname en Nederland sinds 1600 en blikt vooruit op de geplande slavernij-tentoonstelling in het Rijksmuseum in 2020. Ze zal vervolgens worden geïnterviewd door Valika Smeulders. In het tweede deel van het programma vertelt Sarah Adams over haar onderzoek naar achttiende-eeuws slavernijtoneel, gevolgd door een reactie van Jörgen Tjon A Fong. Vervolgens worden enkele scenes uit het toneelstuk De Negers uit 1796 opgevoerd. De avond besluit met een column van Mark Ponte.

De avond zal worden gemodereerd door de organisatoren: Djoeke van Netten en Lieke van Deinsen.

Voor meer informatie, zie de website van de Werkgroep 18e Eeuw.

slavernij-lezing1

Gerrit Komrij-prijs 2017 voor schrijverskabinet.nl

PrijsZojuist werd bekend gemaakt dat www.schrijverskabinet.nl de winnaar is van de Gerrit Komrij prijs 2017. Een prachtige kroon op mijn bijzonder fijne samenwerking met Ton van Strien (tekst en redactie), Timothy De Paepe (beeld en digitale reconstructie) en Bas Berns (webdesign). Een project dat overigens nooit van de grond was gekomen zonder het enthousiasme, de betrokkenheid en de inzet van de ruim vijftig auteurs die bijdragen leverden. Overigens staat de site nog steeds open voor nieuwe bijdragen. Lees hier meer over het project. Lees hier het juryrapport.

De Gerrit Komrij-prijs werd in 2012 opgericht om de popularisatie van de oude letteren te eren. Komrij was gek op oude literatuur en hij heeft veel gedaan deze onder de mensen te brengen. De Gerrit Komrij-prijs gaat naar die persoon (of instantie) die het afgelopen jaar zijn best heeft gedaan om het best / leukst / origineelst / etceterast de oudere literatuur onder de aandacht van een groot publiek weten te brengen.

 

Zopas verschenen: Rijksmuseum Special van De Boekenwereld

schermafbeelding-2017-09-28-om-14-12-44Op 2 oktober 2017 werd in het Rijksmuseum het nieuwe nummer van het tijdschrift De Boekenwereld gepresenteerd. De uitgave staat in het teken van de bijzondere bibliotheek en documentaire collecties van het Rijksmuseum en bevat een kleurrijke verzameling artikelen en kortere bijdragen.

Naast een chronologisch overzicht van de geschiedenis van de bibliotheek (door Geert-Jan Koot en Saskia Scheltjens) en een beschrijving van het monumentale gebouw (J.F. Heijbroek), worden in het nummer verschillende deelcollecties belicht. Onder andere de rijke fotoboekencollectie van het Rijksmuseum (Saskia Asser), de recent verworven verzameling tegencultuur tijdschriften (Harm Stevens) en de collectie Aziatische kunst in de bibliotheek (Jan van Campen) komen uitgebreid ter sprake. Sven Dupré, Tonny Beentjes en Thijs Hagendijk (Universiteit Utrecht) focussen in hun bijdrage op het praktische gebruik van de bibliotheekcollectie voor academisch onderwijs én onderzoek. Ikzelf leverde een bijdrage over de mogelijkheden tot interdisciplinair onderzoek en de reconstructie van verloren erfgoed aan de hand van de verschillende collecties. Een volledige inhoudsopgave vindt u hieronder.

Van de afdeling Research Services werden bijdragen geleverd door: Hermien de Bruijn, Lieke van Deinsen, Lotte Jaeger, Trineke Kamerling, Geert-Jan Koot, Bas Nederveen, Madeleine Pfundt, Saskia Scheltjens, Leon Vosters en Caroline Wittop Koning.

Het themanummer stond onder gastredactie van Lieke van Deinsen, J.F. Heijbroek, Geert-Jan Koot en Saskia Scheltjens.

schermafbeelding-2017-09-28-om-14-12-55