The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity (Johan Huizinga Fellowship 2015-2016)

© Computervisualisatie van het Panpoëticon Batavûm, door Timothy De Paepe & Lieke van Deinsen, 2015.

Johan Huizinga Fellowship (2015-2016)

Project:
The Panpoëticon Batavûm 
Celebrity Culture and Conceptualisations of Authorship in Eighteenth-Century Pictures of Writers 

Korte projectbeschrijving 

Lieke van Deinsen voerde als Johan Huizinga Fellow (2015-2016) van het Rijksmuseum het project ‘The Panpoëticon Batavûm: Celebrity Culture and Conceptualisations of Authorship in Eighteenth-Century Pictures of Writers’ uit. Dit onderzoek richtte zich op een van de meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden van de achttiende-eeuwse fascinatie voor auteursportretten: het Panpoëticon Batavûm. Dit was een sierhouten kabinet waarin de portretten van Nederlandse dichters en dichteressen bijeengebracht waren. Door deze opzienbarende collectie vanuit een sterk interdisciplinair perspectief te benaderen, waarbij noties uit de cultuurgeschiedenis worden gecombineerd met relevante theorieën uit de kunst- en literatuurwetenschappen, droeg dit project bij aan de bredere discussie over auteurschap en auteursportretten in de vroegmoderne tijd. Daarnaast werd het verhaal achter deze unieke en veelal vergeten verzameling verteld. Haar onderzoek werd begeleid door Jan de Hond (Conservator geschiedenis).

Een kort Interview over dit project verscheen in het personeelsblad van het Rijksmuseum.

Dit project heeft geresulteerd in de publicatie van de studie: The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity. Amsterdam: Rijksmuseum 2016.

Besprekingen verschenen onder andere Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde

schermafbeelding-2016-10-14-om-13-30-29

————————–

Short project description 

Lieke van Deinsen will work as a Johan Huizinga Fellow (2015-2016) at the Rijksmuseum on the project entitled The Panpoëticon Batavûm: Celebrity Culture and Conceptualisations of Authorship in Eighteenth-Century Pictures of Writers. This study will focus on one of the most compelling examples of the eighteenth-century fascination with portraits of authors: the Panpoëticon Batavûm, a collection of portraits of Dutch writers, past and present, which was established around the turn of the eighteenth century. By examining the tangible objects in this collection, using an interdisciplinary approach that combines cultural history with relevant notions from the fields of both art history and literary history, this project will contribute to more general discussions about authorship in the early modern period, while revealing the story of these unique and largely overlooked early modern portraits of writers. Her research is supervised by Jan de Hond (Curator of History).

This project resulted in the publication of the book: The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity. Amsterdam: Rijksmuseum 2016.