Over

Lieke van Deinsen is postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Kunstwetenschappen en doceert daarnaast Nederlandse historische letterkunde aan de KU Leuven. In haar sterk interdisciplinaire onderzoek combineert ze een solide achtergrond in tekst- en literatuuranalyse met een meer recente specialisatie in materiële en visuele cultuur.

Na een BA in Nederlandse Taal en Cultuur (2009) en een MPhil in ‘Literary, Cultural and Historical Studies’ (2011) te hebben afgerond aan de Radboud Universiteit (Nijmegen, Nederland), verdedigde ze in 2017 haar proefschrift over processen van literaire canonvorming aan haar alma mater (Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis. Verloren 2017). Zij werkte vervolgens aan verschillende postdoctorale onderzoeksprojecten, gefinancierd door onder meer het Scaliger Instituut, het Vossius Center for the History of the Humanities en het Rijksmuseum Amsterdam. In de hoedanigheid van een Johan Huizinga Fellowship schreef zij het eerste deel uit de Rijksmuseum Studies in History-reeks: The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity (Rijksmuseum 2016). In 2018 kreeg ze een prestigieuze NWO Rubicon-beurs toegekend om aan de KU Leuven onderzoek te doen naar de visuele en tekstuele representaties van vrouwelijk auteurschap en intellectuele autoriteit in de vroegmoderne Nederlanden. Momenteel werkt zij aan het vervolgproject: “A Face of One’s Own. Author Portraits and the Construction of Female Intellectual Authority in Early Modern Europe, 1550-1800”, gefinancierd door het FWO.

Lieke is daarnaast bestuurslid van de Werkgroep 18e Eeuw, maakt deel uit van de Commissie Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en werkt namens de Nederlandse Taalunie mee aan de vernieuwing van http://www.literatuurgeschiedenis.org. Ook is zij, met Ton van Strien, hoofdredacteur en initiatiefnemer van www.schrijverskabinet.nl en (onder andere) redactielid van Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL), Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, Interferences Litteraires en Early Modern Low Countries (EMLC). Momenteel draagt zij als gastconservator bij aan tentoonstellingen in het Allard Pierson Museum (Amsterdam) en Teylers Museum (Haarlem). In 2021 werd zij verkozen tot lid van de Jonge Academie.