Over

Lieke van Deinsen (Zevenaar 1987) studeerde Nederlandse Taal en Cultuur (BA) en Literary, Historical and Cultural Studies (RMA) aan de Radboud Universiteit. Aan diezelfde universiteit behaalde zij in 2017 haar doctoraat op een studie naar literaire canonvorming in de achttiende eeuw.

Daarnaast doceert ze literatuurgeschiedenis tussen 1650 en 1830, begeleidt ze scripties op bachelor- en masterniveau en verzorgde ze gastcolleges in diverse minor-, major- en mastercursussen aan verschillende universiteiten. In 2016 behaalde zij haar BKO (Basiskwalificatie onderwijs).

Eerder was Lieke onderdeel van de redactie van TS. Tijdschrift voor Tijdschriftstudiesvoorzitter van de promovendiraad van het Huizinga Instituut, onderzoeksschool voor Cultuurgeschiedenis en coördinator van de Theme Meetings, een platform waar promovendi en research-master studenten van de Radboud Universiteit hun onderzoek presenteren.

In het academisch jaar 2015-2016 was zij als Johan Huizinga Fellow verbonden aan het Rijksmuseum, Amsterdam. Hier voerde zij het project ‘The Panpoëticon Batavûm: Celebrity Culture and Conceptualisations of Authorship in Eighteenth-Century Pictures of Writers’ uit (zie hier). In het verlengde van deze aanstelling werkt ze samen met Ton van Strien van Timothy De Paepe aan een digitale reconstructie van het Panpoëticon Batavûm (zie hier). De resultaten van dit project zijn te zien op http://www.schrijverskabinet.nl. Als Elsevier-Fellow (Scaliger Instituut, Universiteit van Leiden) deed zij exploratief onderzoek voor haar project ‘Portraying Intellectual Power: A Visual Approach to the Conceptualization of Knowledge”. Samen met Beatrijs Vanacker en Inger Leemans was Lieke verantwoordelijk voor de redactie van de bundel Taste and Smell in the Eighteenth Century (themanummer van De Achttiende Eeuw 2016).

Momenteel is zij penningmeester van de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT), redactielid van het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, redacteur van TNTL. Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde en bestuurslid van de Werkgroep Achttiende Eeuw.

Vanaf oktober 2016 was Lieke opnieuw werkzaam bij het Rijksmuseum. Vanaf 1 september 2018 werkt zij als post doctoraalonderzoeker (NWO Rubicon Fellow) aan de KU Leuven en de VU Amsterdam.