Gerrit Komrij-prijs 2017 voor schrijverskabinet.nl

PrijsZojuist werd bekend gemaakt dat www.schrijverskabinet.nl de winnaar is van de Gerrit Komrij prijs 2017. Een prachtige kroon op mijn bijzonder fijne samenwerking met Ton van Strien (tekst en redactie), Timothy De Paepe (beeld en digitale reconstructie) en Bas Berns (webdesign). Een project dat overigens nooit van de grond was gekomen zonder het enthousiasme, de betrokkenheid en de inzet van de ruim vijftig auteurs die bijdragen leverden. Overigens staat de site nog steeds open voor nieuwe bijdragen. Lees hier meer over het project. Lees hier het juryrapport.

De Gerrit Komrij-prijs werd in 2012 opgericht om de popularisatie van de oude letteren te eren. Komrij was gek op oude literatuur en hij heeft veel gedaan deze onder de mensen te brengen. De Gerrit Komrij-prijs gaat naar die persoon (of instantie) die het afgelopen jaar zijn best heeft gedaan om het best / leukst / origineelst / etceterast de oudere literatuur onder de aandacht van een groot publiek weten te brengen.

 

Advertisements

Zopas verschenen: Vooys

Voor het jongste nummer van Vooys leverden Ton van Strien en ik voor de rubriek ‘In de Kast’ een wel heel toepasselijke bijdrage de ervaringen van de hoogbejaarde dichter en apotheker Lambert Bidloo met het Panpoëticon Batavûm. Een digitale versie van het artikel ‘Gebabbel van een bevlogen lezer. Lambert Bidloos verkenning van vergeten schrijvers’ is te vinden op Academia.edu.

RP-P-1906-3332

Zopas verschenen: Rijksmuseum Special van De Boekenwereld

schermafbeelding-2017-09-28-om-14-12-44Op 2 oktober 2017 werd in het Rijksmuseum het nieuwe nummer van het tijdschrift De Boekenwereld gepresenteerd. De uitgave staat in het teken van de bijzondere bibliotheek en documentaire collecties van het Rijksmuseum en bevat een kleurrijke verzameling artikelen en kortere bijdragen.

Naast een chronologisch overzicht van de geschiedenis van de bibliotheek (door Geert-Jan Koot en Saskia Scheltjens) en een beschrijving van het monumentale gebouw (J.F. Heijbroek), worden in het nummer verschillende deelcollecties belicht. Onder andere de rijke fotoboekencollectie van het Rijksmuseum (Saskia Asser), de recent verworven verzameling tegencultuur tijdschriften (Harm Stevens) en de collectie Aziatische kunst in de bibliotheek (Jan van Campen) komen uitgebreid ter sprake. Sven Dupré, Tonny Beentjes en Thijs Hagendijk (Universiteit Utrecht) focussen in hun bijdrage op het praktische gebruik van de bibliotheekcollectie voor academisch onderwijs én onderzoek. Ikzelf leverde een bijdrage over de mogelijkheden tot interdisciplinair onderzoek en de reconstructie van verloren erfgoed aan de hand van de verschillende collecties. Een volledige inhoudsopgave vindt u hieronder.

Van de afdeling Research Services werden bijdragen geleverd door: Hermien de Bruijn, Lieke van Deinsen, Lotte Jaeger, Trineke Kamerling, Geert-Jan Koot, Bas Nederveen, Madeleine Pfundt, Saskia Scheltjens, Leon Vosters en Caroline Wittop Koning.

Het themanummer stond onder gastredactie van Lieke van Deinsen, J.F. Heijbroek, Geert-Jan Koot en Saskia Scheltjens.

schermafbeelding-2017-09-28-om-14-12-55

 

 

A newly attributed portrait of Christoffel Plantin

The latest issue of the Gulden Passer features an article by Timothy De Paepe and myself in which we attribute a portrait of the Antwerp printer Christoffel Plantin (ca. 1520-1589) as a long lost eighteenth-century likeness from the Panpoëticon Batavûm, an collection of over 350 portraits of Dutch and Flemish writers and men of learning.

The portrait can be seen in Museum Plantin-Moretus in Antwerp. The article can be read here: Lieke van Deinsen & Timothy De Paepe, ‘The Face of The Golden Compasses. A portrait of Christophe Plantin attributed’, in: De Gulden Passer 95 (2017)1, 133-144.

Zopas verschenen: Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis, 1700-1750.

Op 12 mei verdedig ik niet alleen mijn proefschrift, maar verschijnt ook de handelseditie  Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis, 1700-1750 bij Uitgeverij Verloren.

Neerlandistiek.nl besteedde al even aandacht aan de publicatie. En ook NWO schonk aandacht aan het project in een uitgebreid nieuwsbericht.
cover
Flaptekst
De literaire canon, de lijst met de belangrijkste schrijvers en werken, houdt geregeld de gemoederen bezig. Lijstjeswoede en canonverkiezingen blijken echter van alle tijden. Omstreeks 1700 richtte de Amsterdamse schilder Arnoud van Halen (1673-1732) bijvoorbeeld het Panpoëticon Batavûm op, een verzamelaarskabinet waarin gedurende de achttiende eeuw de portretten van ruim 300 Nederlandse schrijvers werden samengebracht. Diverse tijdgenoten bezochten de verzameling en waren vol lof over dit monument voor de Nederlandse literaire canon. De populariteit van het Panpoëticon illustreert de betrokkenheid bij het literaire verleden in de achttiende eeuw. In de vertrouwde omgeving van verzamelingen en bibliotheken gingen literatuurliefhebbers op zoek naar de hoogtepunten van de Nederlandse letteren. Literaire erflaters beschrijft deze initiatieven tot literaire canonvorming vanuit een breed cultuurhistorisch perspectief en werpt een nieuw licht op de omgang met het literaire verleden in een eeuw die hoofdzakelijk is beschreven in termen van culturele crisis.

5 mei – Meertaligheid in woord en klank

Meertaligheid in woord en klank

De uitdagingen van een (Zuid-)Nederlandse literatuurgeschiedenis

Naar aanleiding van het verschijnen van De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1700-1800: de zuidelijke Nederlanden, organiseert de Werkgroep Achttiende Eeuw een avondlezing rondom een van de centrale kwesties in de studie: de meertaligheid van de (literaire) cultuur in de zuidelijke Nederlanden.

Programma

Auteur Tom Verschaffel (KU Leuven) zal in een lezing zijn gedachten hierover uiteenzetten en vervolgens in debat gaan met experts die vanuit verschillende perspectieven hun licht werpen op de kwestie: neerlandicus Kornee van der Haven (UGent), sociolinguïst Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden) en romanist Jan Herman (KU Leuven). Het debat wordt geleid door Lieke van Deinsen(Rijksmuseum) en Beatrijs Vanacker (KU Leuven).

De avond zal worden omlijst door muzikale, meertalige, klanken die speciaal voor de gelegenheid zijn ingestudeerd: Piet Stryckers (leiding en cello), Astrid Stockman (sopraan), Patrick De Brabandere (tenor), Johan van Aken (viool) en Dieter Van Handenhoven 20170308163812718_0002-001
(Dulcken-klavecimbel, 1747) brengen aria’s en duetten uit het zangspel Den Verkwister (Antwerpen, 1760) en uit de Nieuwe tweetaligen sang-almanach, een recueil met contemporaine tophits (Gent, 1783). Timothy De Paepe (conservator Museum Vleeshuis) zal het muziekprogramma kort toelichten.

Als afsluiting krijgt ook de winnaar van de scriptieprijs van de Werkgroep Achttiende Eeuw de gelegenheid om zijn bekroonde masterscriptie kort toe te lichten, waarna alle deelnemers worden uitgenodigd op een receptie.

Praktisch

  • Datum: 5 mei 2017, 19u30 (inloop vanaf 19u00) – (ca.) 21u30, aansluitend receptie
  • Locatie: Antwerpen, Museum Vleeshuis | Klank van de Stad (info over bereikbaarheid van het museum vindt u hier)
  • Deelname is gratis. In verband met de receptie zouden wij evenwel graag ten laatste op 28 april verwittigd worden van uw komst. U kunt zich aanmelden bij beatrijs.vanacker@kuleuven.be

De Werkgroep 18de Eeuw-lezing 2017 wordt georganiseerd i.s.m. Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, het Studiecentrum Vlaamse Muziek en het Labo XIX & XX van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.