Schrijverskabinet.nl

© Computervisualisatie van het Panpoëticon Batavûm, door Timothy De Paepe & Lieke van Deinsen, 2015.

Het Panpoëticon Batavûm was een sierhouten kabinet uit de achttiende eeuw waarin de portret­ten van honderden Nederlandse dichters en dichteressen waren opgeborgen. Het was een unieke verzameling waarin het Nederlandse literaire verleden als tastbaar object werd gepresenteerd. 

OD 442 b 11 nr1_gegraveerd titelblad Pan Poeticoon Batavum

Hoewel het Panpoëticon gedurende de achttiende eeuw bijzonder populair was en menig schrijver inspireerde tot het dichten van lofzangen, valt de verzameling in de negentiende eeuw uiteen. Tijdens de Leidse Buskruitramp van 1807 raakte het houten kabinet zwaar beschadigd, werden de beelden vernietigd, en ging een deel van de portretten verloren. 

Na wat omzwervingen is ongeveer een kwart van de oorspronkelijke achttiende-eeuwse schilderijen momenteel te zien in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Een digitale ‘opleving’  van het kabinet is sinds oktober 2016 te zien op www.schrijverskabinet.nl. De website is tot stand gekomen onder redactie van Ton van Strien en Lieke van Deinsen, ontworpen door webontwerper Bas Berns en voorzien van computer visualisaties door  Timothy De Paepe.

Dit project is opgestart in het kader van de ‘Valorisation Grant’ van de Graduate School for Humanities van de Radboud Universiteit en het projectvoorstel ‘Het Panpoëticon digitaal‘.

In Geschiedenis Magazine werd aandacht besteed aan de lancering van dit project:

img_8023