Doe mee

Onderstaande biedt een overzicht van auteurs die nog geen artikel hebben op de website www.schrijverskabinet.nl. De doorgehaalde namen zijn ondertussen ‘geclaimd’, maar wachten nog op het artikel.

Bijdragen zien we graag tegemoet per mail naar de adressen hieronder. Graag een berichtje als u een auteur wilt ‘claimen’, om dubbel werk te voorkomen.

Aan het format worden geen speciale eisen gesteld, behalve dat de omvang van de bijdrage de 500 à 600 woorden niet mag overstijgen en voetnoten niet zijn toegestaan. Eventuele redactionele ingrepen worden uiteraard met de auteurs besproken.


Stand van zaken 02-03-2019

Daniel van Alphen, griffier (1713-1797)
Kornelis van Arkel, predikant (1670-1724)
Jacobus Arminius, theoloog (1559-1609)
Jan van Arnhem, verzamelaar (1639-1716)
Adrianus van Assendelft, predikant te Leiden (1736-1809)

Petrus Baard, arts en dichter (ca. 1595-ca. 1650)
Caspar Barlaeus, hoogleraar en neolatijns dichter (1584-1648)
Balthasar Bekker, predikant en theoloog (1634-1698)
Petrus Bertius, theoloog (1565-1629)
Govert Bidloo, arts en dichter (1649-1713)
Joan Blasius, advocaat en toneeldichter (1639-1672) (toegezegd TV)
Abraham Blussé, boekhandelaat en dichter (1726-1808)
Pieter Boddaert, jurist en dichter (1694-1760)
Anselmus Boëthius de Boodt, humanist en arts (1550-1632)
Kornelis Boon van Engelant, baljuw en dichter (1680-1750)
Willem van der Borcht, dichter (1621-1668)
Bernardus de Bosch, dichter en kunstbeschermer (1709-1786)
Jeronimo de Bosch, apotheker en letterkundige (1740-1811)
Marcus Zuerius Boxhorn, geschiedschrijver (1612-1653
Johannes van Braam, boekhandelaar (1677-1751)
Hendrik van Bracht, koopman en toneeldichter (1685-1750)
Tieleman Jansz. van Bracht, predikant en dichter (1625-1664)
Caspar Brandt, predikant, geschiedschrijver en dichter (1653-1696)
Johannes Brandt, predikant en dichter (1660-1708)
Gezine Brit, dichteres (1669-1747)
Johan Pieter Broeckhoff, koopman en dichter (18e eeuw)
Lambert van den Broek, vertaler en toneeldichter (18e eeuw)
Joan van Broekhuizen, militair en dichter (1649-1707)
Brouërius Broes, theoloog (1757-1799)
Johan van den Broucke, advocaat en hoogleraar (1693-1727)
Joan de Brune, staatsman en dichter (1616-1649)
Nicolaas Bulius, arts en dichter (1550-1645)
Pieter Burman, classicus (1668-1741)

Matthijs de Castelein, priester en rederijker (ca. 1485-1550) (Toegezegd CV)
Jan de Cerf, burgemeester en dichter (? – 1749)
Pieter le Clercq, geschiedschrijver en dichter (1692-1759)
Cornelis van Coeverden, dichter (?-1759)

Dirk Adriaensz. van Distelburg, dichter (2e helft 17e eeuw)
Simon Doekes, dichter (1672-1755)
Janus Dousa, advocaat en dichter (1545-1604)
Janus Dousa jr. bibliothecaris (1571-1596)
Heiman Dullaart, schilder en dichter (1636-1684)
Adriaen Egbert Drost, dichter (?-?)

Simon Eikelenberg, geschiedschrijver en dichter (1663-1738)
Jacobus Eyndius, gouverneur van Woerden (1575-1614)

Johannes le Francq van Berkhey, arts, schilder en dichter (1729-1812) (Toegezegd PA)

Simon Abbes Gabbema, geschiedschrijver (1628-1688)
Joost van Geel, schilder en dichter (1631-1698)
Margaretha van Godewijck, schilderes en dichteres (1627-1677) (Toegezegd NM)
Dirck Graswinckel, rechtsgeleerde en dichter (ca. 1600-1666)
Hendrik Graauwhart, diamantzetter en dichter (1661-1732)
Claude de Grieck, toneelschrijver (1625-ca. 1670) (toegezegd TV)
Joan Frederik Gronovius, filoloog en jurist (1611-1671)
Jan de Groot, advocaat en dichter (? – 1784)
Pieter de Groot, diplomaat (1615-1678)
Willem de Groot, jurist en letterkundige (1597-1662)
Nicolaas Grudius, kassier van de Staten van Brabant (1504-1570)
Janus Gruterus, filoloog en dichter (1560-1627)
Tobias Gutberleth, letterkundige (1675-1703)

Abraham de Haen, dichter en tekenaar (1707-1748)
Martinius Hamconius, geschiedschrijver (ca. 1550-ca. 1619)
Anthony Hartsen, toneelschrijver (1719-1782)
Johannes Haverkamp, toneeldichter (1e helft 18e eeuw)
Willem van Heemskerk, dichter en glasetser (1613-1692)
Daniel Heinsius, dichter en hoogleraar (1580-1655)
Nicolaas Heinsius, dichter en diplomaat (1620-1681)
Pieter Hogerbeets, arts en dichter (1542-1599)
Willem op den Hooff, medicus en vertaler (ca. 1715-1765)
Frans van Hoogstraten, dichter en boekhandelaar (1632-1696)

Anna Insma, dichteres (1e helft 18e eeuw)
Gysbert Japicx, schoolmeester en dichter (1603-1666)
Franciscus Junius, bibliothecaris (1591-1677)
Hadrianus Junius, arts, geschiedschrijver en dichter (1511-1575)

Jacobus Kantelaar, politicus en schrijver (1659-1821)
Pieter Leonard van de Kasteele, politicus en dichter (1748-1810)
Petrus Johannes Kasteleijn, apotheker en toneeldichter (1746-1794)
Johannes Polyander Kerckhoven, theoloog (1568-1646)
Cornelis Ketel, schilder (1548-1616)
Robert Keuchenius, filoloog en dichter (1636-1673
Govert Klinkhamer, zijdehandelaar en dichter (1702-1774)
Jan de Kruijff jr., advocaat en dichter (1753-1821)
Jan de Kruijff sr., dichter (1705-1775)
Jacob Lescailje, uitgever en dichter (1611-1679) (toegezegd TV)
Jan Lemmers, toneeldichter (2e helft 17e eeuw)
Pieter Leuter, steenhouwer en dichter (1729-1785) (Toegezegd PA)
Diederik Liebergen, arts en dichter (?-1705)
Cornelis Liens, arts en dichter (1580-1636)
Daniel Lingelbach, recreatie-ondernemer (1592-1653)
Adam Lintz, rekenmeester en dichter te Amsterdam (2e helft 17e eeuw)
Gerard van Loon, geschiedschrijver en dichter (1683-1758)

Jacob van Maerlant, dichter (ca. 1235-ca. 1300) (Toegezegd BC)
Philip Malfait, toneeldichter (18e eeuw)
Johan van der Marck, burgemeester (1707-1772)
Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes (1480-1530) (Toegezegd BC)
Hadrianus Marius, neolatijns dichter (? – 1568)
Jan de Marre, zeeman en dichter (1696-1763) (Toegezegd DF)
Aubertus Miraeus, bibliothecaris en geschiedschrijver (1573-1640)
Alexander Morus, hoogleraar te Amsterdam (1616-1670)
Alexander de Muncq, burgemeester van Middelburg en dichter (1655-1719)
Cornelis Musius, rector en dichter (1500-1572)
Jacques van Musschert, dichter (midden 18e eeuw)

Edo Neuhusius, rector en dichter (1581-1638)
Reinier Neuhusius, rector en neolatijns dichter (1608-1679)
Pieter Nieuwland, zeevaartkundige en dichter (1764-1794)
Johan van Nijenborch, dichter (1621-1670)
Jan Norel, dichter (1635-1700)
Pieter Nuyts, toneeldichter en schouwburgregent (ca. 1640-1709)

Volkerus van Oosterwyck, predikant en dichter (1602-1675)
Philippus d’Orville, oudheidkundige (1690-1751)
Gerardus Outhof, predikant (1673-1733)
Cornelis van Overstege, dichter (1625-1662)

Adriaan Pars, predikant en schrijver (1641-1719)
Lukas Pater, koopman en dichter (1707-1781)
Dirck Pietersz. Pers, boekdrukker en dichter (1581-1659)
George Hendrik Petri, predikant en dichter (1644-1703)
Christoffel Pierson, dichter (1631-1714)
Franciscus Planté, predikant (1613-1690)
Jason Pratensis, arts (1486-1558)

Laurens Reael, gouverneur-generaal (1583-1637)
Jacobus Revius, predikant en dichter (1586-1658)
Jan van der Rosieren, ? (1581- ?)
Johannes Rutgers, advocaat en dichter (1589-1625)
David Questiers, loodgieterijhouder en dichter (1623-1663)
Anna Rethaan, dichteres (1684-1729)
Jacob de Rijck, schilder (ca. 1637-1682)
Lukas Rotgans, dichter (1653-1710)
Jan van Royen, mecenas (? – ?)

Claude Saumaise, humanist en filoloog (1588-1653)
Joannes van Sambeeck, dichter (1601-1666)
Adam Sasbout, priester en theoloog (1516-1553)
Julius Caesar Scaliger, humanist (1484-1558)
Petrus Schaak, predikant (1624-1678)
Simon Schijnvoet, kunstenaar en verzamelaar (1652-1727)
Jan Jacobsz. Schipper, uitgever en dichter (1616-1669)
Peter Scholier, schepen en schrijver (1582-1635)
Cornelis Schonaeus, rector en dichter (1541-1611)
Jacob Schotte, burgemeester van Middelburg (ca. 1586-1641)
Theodorus Schrevelius, rector (1572-1649)
Janus Secundus, neolatijns dichter (1511-1536)
Hendrik Smetius, arts en geleerde (1535-1614)
François Snelling, ?, ?-?
Arnoldus Soek, chirurg en dichter te Leiden (1760-1795)
Johannes van Spaen, dichter (1720-1789)
Hendrik Laurensz. Spiegel, taalkundige en dichter (1549-1612)
Willem Spiering, ? (1e helft 18e eeuw)
Joan Steengragt, bewindvoerder van de V.O.C., (1692-1743
Frans van Steenwijk, dichter en toneelschrijver (1715-1788)
Laurentius Steversloot, predikant en dichter (1672-1736)
Melis Stoke, schrijver (ca. 1235-1305) (Toegezegd BC)
Jacobus Storm, conrector (ca. 1663-1707)
Petrus van der Straten, neolatijns dichter (1616-1640)
Philip Sweerts, toneelschrijver en dichter (1704-1774)
Everard Syceram, raadsheer, vertaler, dichter (1560-1620)

Petreius Tiara, arts (1514-1586)
Laevinus Torrentius, bisschop en dichter (1525-1595)
Lukas Trip, burgemeester en dichter (1712-1783)
Adriaan Tymens, dichter te Leeuwarden en lid van Nil (17e eeuw)

Cornelius Valerius, hoogleraar (1512-1578)
Jan van der Veen, apotheker en dichter (1578-1659)
Theodorus Velius, historicus (1572-1630)
Adriaen van de Venne, schilder en dichter (1589-1662)
Pieter Verhoek, dichter en marmerschilder (1633-1702)
Pieter Verleus, koopman en dichter (1722-1793)
Joan Vermeulen, dichter (1674-ca. 1750)
Nicolaas Versteeg, koopman en dichter (1700-1773)
Pieter Vlaming, dichter (1686-1733)
Adriaen van der Vliet, dichter (1707-1777)
Hendricus Vos, predikant en dichter (1642-1708)
Gerardus Vossius, geleerde (1557-1649)
Simon de Vries, vertaler, schrijver en dichter (ca. 1624-1708)
Hubertus Gregorius van Vrijhoff, rechtsgeleerde (1704- ca. 1754)

Simon van der Waal, dichter (1756-1781)
Kornelis Westerbaen, predikant en dichter (1690-1774)
Fransina Jacoba Westrem, dichteres (?-ca. 1748) (Toegezegd MvE)
Jacob Willemsen, Kiesheer en dichter (1644-1712)
Daniel Willink, geschiedschrijver en dichter (1676-1722)
Piërius Winsemius, hoogleraar te Franeker (1586-1644)
Jacob de Witt, burgemeester van Dordrecht (1598-1674)
Johan de Witt, raadpensionaris (1625-1672)
J.C. Wystrat, ? (? – ?)

Hendrik van der Zande, rechtsgeleerde en toneeldichter (1680-1717)
Joannes van Zuren, burgemeester (1517-1591)

Advertisements