Lezingen

2019

 •  ‘Female Faces and Learned Likenesses. Visualizing Female Intellectual Authority in the Republic of Letters: the Cases of Anna Maria van Schurman, Margaret Cavendish and Maria Sibylla Merian’, Utrecht, Memory and Identity in the Learned World (SKILLNET Conference), 7-9 November 2019. 
 •  ‘Klinken op vriendschap. Anna en Maria Tesselschade Roemer Visscher in het Rijksmuseum’, Nacht van de Geschiedenis, Rijksmuseum Amsterdam, 26 October 2019.
 • ‘Female Faces; Intellectual Identities. Imagineering the Female Author in the Eighteenth-Century Dutch Republic’, Edinburgh, ISECS 2019, July 14-19.
 • ‘Vrij van Faamziekte. Over de grillige monumentalisering van de grande dame van het achttiende-eeuwse Nederlandse toneel’, RU Nijmegen, Lucretia van Merken en haar tijdgenoten: de bloei van het toneel in de achttiende eeuw, June 7.
 • ‘“’k Zeg basta met dat portretteeren”. Over de (on)mogelijkheden van het vrouwelijk auteursportret in de tweede helft van de achttiende eeuw’, KU Leuven, paletdag Kunstwetenschappen, May 10.
 • ‘Female Faces, Intellectual Identities. Author Portraits and the Construction of Female Literary and Intellectual Authority in the Eighteenth-Century Dutch Republic’, Portraits and Poses. Representations of Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern and Enlightenment Europe, KU Leuven, March 21 and 22.

2018

 •  ‘“’k Zeg basta met dat portreteeren”. Betje Wolff en de onmogelijkheden van het vrouwelijk auteursportret’, JubileumsymposiumStichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd, Koninklijke Bibliotheek, The Hague, November 16 2018.
 • ‘Een vrouwelijk gezicht voor geleerdheid’, Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, KU Leuven, November 9, 2018.
 • ‘Gedrukte auteursportretten en de constructie van literaire autoriteit in de vroegmoderne Republiek’, Boekhistorisch Forum II, Universiteit Antwerpen, October 26, 2018.
 • ‘Tastbaar literiar erfgoed. Het Panpoëticon Batavûm en andere voorbeelden van materiële literatuurgeschiedenis in het Rijksmuseum’, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, October 10, 2018.
 • ‘Het schrijverskabinet. Tastbaar literair erfgoed’, Heliosch gaat Historisch, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, June 13, 2018.
 • ‘Female Faces of Science and Scholarship. Author Portraits and the Construction of Female Intellectual Authority in Early Modern Europe’., Vossius Circle, Artis Library, Amsterdam, June 12, 2018.
 • ‘Image and Imago. Branding female authorship and the late eighteenth-century Dutch Republic’s literary marketplace’, Conference Women, Money and Markets: 1700-1900, University of Amsterdam, 7 & 8 juni 2018.
 • [met Beatrijs Vanacker], ‘Found through translation. Transnational ties and female authorship in the 18th-century Low Countries?, Conference Literature without Frontiers, Ghent, 9-10 februari 2018.
 • [met Jan de Hond], ‘The Sword and the Album. Material Memories and an eighteenth-century poetic account on the execution of Johan van Oldenbarnevelt’, Conference The Icon as Cultural Model, Amsterdam, 25-26 januari 2018.
 • [met Jan de Hond], ‘“Gedenk den ijslijken slach”. Bloederige herinneringen aan Oldenbarnevelts onthoofding’, Rijks Vriendenavond, Amsterdam, 16 november.
 • ‘Het onbekende gezicht van een oude bekende: een nieuw portret voor Roemer Visscher’, Vrije Universiteit Amsterdam, Oude bekenden, 30 juni 2017.
 • ‘In search of a lost sensation. Reconstructing literary heritage in a digital age: possiblities and challenges’, Radboud Universiteit, Digitizing Enlightenment, 15-16 juni 2017.
 • ‘Het Panpoëticon Batavûm. De reconstructie van literair erfgoed’, Rijksmuseum Amsterdam, 18 april 2017.
 • ‘Portraying Poets & Intellectual Power. A Visual Approach to Cultural History in a Digital Age’, Elsevier, Amsterdam, 10 februari 2017.
 • ‘Van woord naar beeld. Naar een interdisciplinaire lezing van het culturele verleden’, OKBN (Overleg Kunsthistorische Bibliotheken Nederland), Rotterdam, 13 februari 2017.
 • ‘Canon in aanbouw. Constructies van een literair verleden in de achttiende eeuw’, promovendisymposium, Radboud Universiteit Nijmegen, 29 januari 2017.
 • ‘Het Panpoëticon Batavûm: een inleiding’, Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam, Symposium Literaire canonvorming in de vroegmoderne tijd, 13 oktober 2016.
 • [Met Timothy De Paepe] ‘Reconstructing Cultural Heritage: The Case of the Panpoëticon Batavûm’, Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam, Summer school ‘Conservation and Humanities: Objects as Evidence, 11-22 Juli 2016.
 • ‘Omringd door het literair verleden: de vergaderzaal van het Leidse dichtgenootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen’. Leiden, Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 11 Juni 2016.
 • ‘The Picture of the Author as a famous (Wo)Man’, Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam, Lunch lecture, 22 Maart 2016.
 • ‘Defining Vernacular Literary Taste in the Early Eighteenth-Century Dutch Republic’,  Brussel, Flavours of the Eighteenth Century, 10-11 Maart 2016.
 • ‘The Panpoëticon Batavûm: A digital approach’, Radboud Universiteit Nijmegen, Workshop Valoration28 Oktober 2015.
 • ‘The Echoes of the Agrippinian Swan: The Invention of a National Poet in the Dutch War of the Poets’, Erasmus University Rotterdam, 14th International Congress of 18th Century Studies, 27-31 Juli 2015.
 • [Met Jeroen Dera] ‘Van Afrika tot in Amerika: wij zijn zoveel mooier als we samen zijn’, Meertens Institute Amsterdam, Luid zingend op een ijsschots de zomer tegemoet: de toekomst van de geesteswetenschappen, 1 April 2015.
 • ‘Vernacular Verses and Programmatic Publishers: National Ideology and Creative Commercialism in Early Eighteenth-Century Dutch Literary Collections’, Los Angeles, 46th ASECS Annual Meeting, 19-21 Maart 2015.
 • ‘Valorisation and the Dutch Literary History’, VU University, Graduate Seminar, 28 Januari 2015.
 • ‘Culture under Construction: Defining Vernacular Taste and Tradition in a Cabinet of Literary Curiosities’, Radboud Universiteit Nijmegen, The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe, 22-23 Januari 2015.
 • ‘Een literair verleden voor de boeg’, VU University, Leesgenootschap De Boekzaal, 19 November 2014.
 • ‘Winter op de helikon. Crisis en verfransing op de vroeg achttiende-eeuwse literaire marktplaats’, Amsterdam, Allard Pierson Museum/Open University, Congres Crisis! Repertoires van crisisbeleving in cultuurwetenschappelijk perspectief, 13-14 November 2014.
 • ‘Collecting Culture and the Culture of Collecting: Forging Cultural History in Eighteenth-Century Cabinets of Curiosities’, Radboud University Nijmegen, Moving Humanities, 23 Oktober 2014
 • ‘Heimwee die van iedereen is: een kleine cultuurgeschiedenis van de menswording’, Radboud Universiteit Nijmegen, Eerstejaars Boekproject (Facultaire introductie Letteren), 21 Augustus 2014.
 • ‘Poets and their Portraits: Constructing a Dutch Literary Canon in a Cabinet of Curiosities’ University of Reading, Early Modern Studies Conference, 7-9 Juli 2014.
 • ‘A Temple of Memories: The Material Presence of Literary Memory in the Panpoëticon Batavûm’, Radboud Universiteit Nijmegen, Things to Remember, 5-6 Juni 2014.
 • ‘Gebroken spiegelbeelden. Historisch bewustzijn, vaderlandse smaak en de contouren van een Nederlandse literaire identiteit 1672-1735’, Hilversum ‘De Hoorneboeg’, Promovendisymposium Huizinga Institute, 14-15 April 2014. (Referent: Prof. dr. Judith Pollmann, Universiteit Leiden).
 • ‘Een landziekte uit Frankrijk aangewaaid: economische crisis en culturele identiteit tijdense de windhandelmanie van 1720’, Radboud Universiteit Nijmegen, Theme Thursday, 30 Mei 2013.
 • ‘Belletristic Battlefields: Martial Gore, Peace Laurels, and Poetical Quibbles in the Vervolg van de Nederduitse keurdigten (1717)’, Universiteit Utrecht, Performances of Peace, 24-26 April 2013.
 • ‘“Een schatkist met tweehonderd Duytse Digters”. Lambert Bidloo en Jan Baptist Wellekens als schrijvers van de Nederlandse literatuurgeschiedenis?’, Universiteit Gent, Cross-Over, 8 Februari 2013.
 • ‘”Hoe! spreekt men van tooneel, in tijdt van Staatkrakkeelen?” De Amsterdamse Schouwburg als brandpunt van politiek en literatuur tijdens de Engelse Oorlogen’, Radboud Universiteit Nijmegen, Colloquium Oorlogsliteratuur: verbeelding, herinnering en identiteit 1600-1850. 1 Juni 2012.
 • ‘”Vrede en Bondgenootschap, Twee dochtren van omhoog”: politiek, religie en emotionele aansporing in de baanbrekende pamfletten van Cornelia van der Veer (1639-1704)’, Amsterdam, SVVT symposium, 8 Oktober 2011.
 • ‘Tranen voor het vaderland. Politiek, emotie en herinnering in vaderlands-historisch toneel 1750-1800’, Radboud Universiteit Nijmegen, closing symposium Research Master, 12 Juni 2011.
 • ‘Digitalisering en de geesteswetenschappen: het studentenperspectief’, Stadsgehoorzaal Leiden, De revolutionaire jaren 1780-1800 digitaal, 6 April 2011.
 • ‘Ridders van de Kousenband: zelfrepresentatie in de gedichten van Catharina Questiers en Cornelia van der Veer in de bundel Lauwer-stryt (1665)’, Freie Universität Berlin, Spring School 2010: Comperatieve Neerlandistiek, 25-27 Maart 2010.
 • ‘Kinderen als inkt: zelfrepresentatie in de gedichten van Catharina Questiers en Cornelia van der Veer in de bundel Lauwer-stryt (1665)’, Radboud Universiteit Nijmegen, Oude Letterkunde bijeenkomst, 12 November 2009.