Publications

Books and special issues 

 • Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis, 1700-1750. Hilversum: Verloren 2017.
 • [Met J.F. Heijbroek, G.-J. Koot & S. Scheltjens], Rijksmuseum Special. Nijmegen: Vantilt 2017 (special issue van De Boekenwereld (2017), 33, 3).
 • The Panpoëticon Batavûm. The Portrait of the Author as a Celebrity. Amsterdam: Rijksmuseum 2016.
 • [Met Beatrijs Vanacker & Inger Leemans], Taste and Smell in the Eighteenth Century. Hilversum: Verloren 2016 (special issue van De Achttiende Eeuw (2016)1-2).

Academic Articles and Book Chapters

 • [With Ton van Strien], ‘Een canon in couleur locale. Hoe Pieter de la Ruë de achttiende-eeuwse literaire canon van Zeeuwse kleur voorzag’, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 136 (2020)4, 244-251.
 • ‘Spiegels van Sophia. Geleerdenportretten en de verbeelding van vrouwen als weten­schap­pelijke autoriteit: een historische kadering’, Nieuwe Tijdingen (2020) (forthcoming)
 • [with Ton van Strien] ‘Vele handen, veel werk. Het Panpoëticon Batavûm en de vroegste Neder­landse literatuurgeschiedschrijving’,
  Jaarboek De Achttiende Eeuw (2020), pp. 7-30.
 • ‘A Tale of Images and Words: The Panpoëticon Batavûm and the Failed Attempt to Publish a History of Dutch Literature’, The Rijksmuseum Bulletin 69 (2020)1, pp. 54-63.
 • ‘Visualising Female Authorship. Author Portraits and the Representation of Female Literary Authority in the Eighteenth Century’, Quærendo 49 (2019) 4, pp. 283-314. 
 • ‘’k Zeg basta met dat portretteeren”. Elizabeth Wolff en de (on)mogelijkheden van het vrouwelijk auteursportret’, Jaarboek De Achttiende Eeuw (2019), pp. 85-103.
 • [with Beatrijs Vanacker] ‘Found through Translation: Female Translators and the Construction of ‘Relational Authority’ in the Eighteenth-Century Dutch Republic. Early Modern Low Countries, 3 (2019)1, pp. 60–80
 • ‘The Face of the Female Voltaire. Nicolaas Verkolje’s Portrait of Christina Leonora de Neufville (1714-1781)’, The Rijksmuseum Bulletin, volume 67 (2019) 1, pp. 54-61
 • ‘Vrij van faamziekte. Over de oprichting van het gedenkteken voor Lucretia Wilhelmina van Merken (1721-1789) in de Oude Kerk te Amsterdam in 1828’, Spiegel der Letteren Volume 60 (2018) 3, pp. 245-265.
 • [met Jan de Hond], ‘The Sword and the Album. Material Memories and an eighteenth-century poetic account on the execution of Johan van Oldenbarnevelt’, The Rijksmuseum Bulletin, volume 66 (2018)3, pp. 204-234.
 • ‘Achter het masker van de Muiderkring. Een nieuw portret voor Roemer Visscher (1547-1620)’, in: Oud Holland. Journal for Art of the Low Countries 131 (2018)1, pp. 37-56.
 • [Met Ton van Strien], ‘Gebabbel van een bevlogen lezer. Lambert Bidloos verkenning van vergeten schrijvers’, in: Vooys 35 (2017)3, 76-82.
 • [Met Timothy de Paepe], ‘The Face of The Golden Compasses. A portrait of Christophe Plantin attributed’, in: De Gulden Passer 95 (2017)1, 133-144.
 • ‘”Aen Kunst alleen verpand”. Herleving en beleving van het culturele verleden in de vergaderzaal van het achttiende-eeuwse dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid verkeegen’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 24 (2017), 75-98.
 • [Met Timothy De Paepe], ‘Visualising literary heritage: A viable approach? The case of the Panpoëticon Batavûm (1772-1780)’, in: Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage 4 (2017), 49-58.
 • ‘”That Way Our Tastes Differ”. Defining Vernacular Literary Taste and Tradition in the Early Eighteenth Century Dutch Republic’, in: Lieke van Deinsen, Beatrijs Vanacker & Inger Leemans, Taste and Smell in the Eighteenth Century, special issue van De Achttiende Eeuw (2016)1-2, 78-92.
 • [Met Beatrijs Vanacker] ‘Taste and Smell in the (long) Eighteenth Century. Introduction’, in: Lieke van Deinsen, Beatrijs Vanacker & Inger Leemans, Taste and Smell in the Eighteenth Century, special issue van De Achttiende Eeuw (2016)1-2, 3-13.
 • ‘Explination of the Frontispiece’, in: Lieke van Deinsen, Beatrijs Vanacker & Inger Leemans, Taste and Smell in the Eighteenth Century, special issue van De Achttiende Eeuw (2016)1-2, (1).
 • ‘Preserving the Past and Constructing a Canon. Defining National Taste and Tradition in an eighteenth-century Cabinet of Literary Curiosities’, in: (L.E. Jensen ed.), The Roots of Nationalism. Amsterdam: AUP 2016, 251-269.
 • [Met Ton van Strien] ‘Lambert Bidloo, Panpoëticon Batavûm (1720). Samenvatting met annotaties’, in: TNTL 130 (2014)3, online addendum.
 • ‘Parels van de Parnassus. Over Jan Baptista Wellekens’ (1658-1726) beschrijving van de Nederlandse literatuur’, in:Vooys 32 (2014)1, 16-24.
 • ‘Een bloemlezing vol bloedbladen: politiek-literaire kruisbestuiving in de achttiende-eeuwse bellettrie’, in:De Achttiende Eeuw 45 (2013) 1, 58-82.
 • ‘‘Toen ’t volk een hoop verwijfde slaven scheen’. Verleden en verval als zetstukken tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784)’, in:(L.E. Jensen and N. Geerdink eds.) Oorlogsliteratuur: verbeelding, herinnering en identiteit. Hilversum: Verloren, 2013, 151-162 (225-227).
 • [met Lotte Jensen] ‘Het theater van de herinnering. Vaderlands-historisch toneel in de achttiende eeuw’, in: Spiegel der Letteren 54 (2012) 2, 193-225.
 • ‘Onder een zwart kleed van schuld. Zoeken naar de herinnering van Johan van Oldenbarnevelt in een digitaalDagverhaal’, in:  Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 31 (2012), 20-35.
 • ‘”Ridders van de Kousenband”: zelfpresentatie in de gedichten van Catharina Questers en Cornelia van der Veer in de bundel “Lauwer-stryt” (1665)’, in:Vooys 28 (2010) 2, 73-84.

Populariserende publicaties 

 • ‘Een vrouwelijk gezicht voor geleerdheid. Auteursportretten en de constructie van intellectuele autoriteit in de Nederlandse Republiek’,  Jaarboek de Zeventiende Eeuw 2019pp. 192-132.
 • ‘Vrouwelijke curiositeiten in een literair verzamelaarskabinet. Over de portretten van Petronella Moens en andere vrouwen in het Panpoëticon Batavûm’, Moensiana 2018.
 • [met Janse, G.-J.] ‘Twee onbekende pruikendragers: de onthulling’, Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman 41 (2018), 2.
 • ‘Twee onbekende pruikendragers’, Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman 41 (2018) 1, pp. 71-72.
 • [met G.-J. Koot] ‘Metamorfose, mutilatie en mutatie. In gesprek met Irma Boom over het levende boek’, Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, volume 25 (2018), pp. 235-241.
 • ‘IJdelheid der ijdelheden’, in: (Hans Kienhorst en Kees Veelenturf red.), Belangrijk boekenbezit: een bloemlezing uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Utrecht, pp. 80-81.
 • ‘Canon in crisistijd’, in: Vaktaal (2017) 1, 12-13.
 • ’18de-eeuwse literaire canon digitaal tot leven’, inGeschiedenis Magazine 51 (2016) 7, 4.
 • Bijdragen in De Leeslijst (Nina Geerdink, Jos Joosten en Johan Oosterman red.) (2015):
  – ‘Winter op de Helikon: Justus van Effens Hollandsche Spectator (1731-1735)’.
  – [met Cleo Schatorjé] ‘Hoe! is hier toe een maagehand bekwaam! Margaretha van der Werkens Willem de IV (1756)’.
  – ‘Tranen voor het vaderland’: Lucretia Wilhelmina van Merkens Jacob Simonszoon de Ryk (1774)’.
  – ‘In het kielszog van het verleden: Johannes Nomsz’ Michiel Adriaansz de Ruiter, treurspel (1780)’.
  – ‘Van mode en mutsen en dingen die voorbij gaan: E.J.B. Schoncks De Bonheurs uit de mode. Heldendicht (1792)’.
  – ‘Ridders van de kousenband: Catharina Questiers en Cornelia van der Veer, Lauwer-stryt (1665)’.
  – ‘Achttiende-eeuwse specultatiedrift: Pieter Langendijks Quincampoix of de Winhandelaars (1720)’.
  – ‘Eensgezinswoning of familiegraf? Lambert Bidloos Panpoëticon Batavûm (1720)’.

Online publicaties 

Recensies 

 • [Bespreking van: R. Honing & M. van Hattum (eds.), Mijn tranen stromen nog. Willem Bilderijk & Katharina Wilhelmina Schweickhardt over de dood van hun kinderen. Amstelveen: EON Pers 2019]; M. van Hattum (ed.), Hoor, Mijn Zoon! Willem Bilderdijk’s vermaningen aan zijn zoon Lodewijk Willem. Amstelveen: 2020; M. van Hattum, Vormen van verdriet. Verschuivingen in het dodekindgedicht. Amstelveen: 2020], Jaar­boek Bilderdijk 1 (2020).

 • [Bespreking van: Klaartje Groot, Willem Haverkorn en de Amsterdamse Schouwburg. Amsterdam: De Buitenkant, 2017], in: Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman, 40, 2, pp. 186-189.
 • ‘Suicide in de schouwburg’ [bespreking van: Anna de Haas, Theatrale zelfmoord. De eigenhandige dood op het Nederlands toneel 1670-1780. Hilversum: Verloren, 2014], in: Spiegel der Letteren 1 (2015), 90-92.
 • [bespreking van: Donald Haks, Vaderland en vrede, 1672-1713: publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog. Hilversum: Verloren, 2013], in: Nederlandse letterkunde 19 (2014)1, 89-91.
 • [bespreking van: Riet Schenkeveld-van der Dussen & Willemien B. de Vries (eds.), Endenhout en Elsryk: buitens met hun bewoners in Haarlem/Haamsteede en Amstelveen, bezongen door Jan Baptista Wellekens (1658-1726). Amersfoort: Florivallis, 2012], in: De zeventiende eeuw 29 (2013)1, 141.
 • ‘Beelden die ‘t gemoed aanprickelen’ [bespreking van Els Stronks, Negotiating Differences Word, Image and Religion in the Dutch Republic. Leiden/Boston: Brill, 2011], in: Vooys 30 (2012) 2, 66-69.
 • ‘Zwierig walsen door Spiegelpaleis Europa’ [bespreking van Joep Leerssen, Spiegelpaleis Europa: Europese cultuur als mythe en beeldvorming. Vantilt: Nijmegen, 2011], in: Volonté Générale.  2 (2011), 50-51.
 • ‘Over Neerlands trots in bange dagen’ [bespreking van Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw. Nijmegen: Vantilt, 2008], in, Vooys 27 (2009) 1, 65-67.

Een deel van deze publicaties is digitaal beschikbaar via Academia.edu.